Grup ARA

Última modificació: 05/10/2016 | Font: USE

Els grups d’alt rendiment acadèmic, impulsats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, reforcen el potencial de l’estudiantat més brillant, des de l'inici dels seus estudis universitaris. En aquest grup s’imparteix en anglès un mínim del 50% la docència de crèdits de matèries bàsiques de la titulació.

Què és un grup ARA?

És un grup d’alt rendiment acadèmic, abans, conegut com EURUJI, que permet la possibilitat de cursar, a partir del segon any del grau, una doble titulació a les escoles franceses INSA Toulouse i INSA Lyon.

A més de la docència en anglès, es realitzen algunes activitats específiques de la titulació amb la finalitat de crear professionals competitius altament preparats.

El nivell de dificultat acadèmica és el mateix que per a la resta de grups que ofereixen els graus participants.

Quins graus de l’UJI compten amb grups ARA?

La Conselleria de d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d’Universitats, Estudis Superiors i Ciència, posen en funcionament en la Universitat Jaume I, grups ARA per als graus:

 • Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Elèctrica

Com es pot formar part dels grups ARA? Requisits

 • La Universitat Jaume I selecciona l’estudiantat que té la millor nota d’admissió a la universitat i es notifica junt amb els resultats de preinscripció al web de l’UJI.
 • En el moment de formalitzar la matrícula, l’estudiantat ha d’acceptar o rebutjar la possibilitat de participar en el grup ARA, sempre que queden vacants, ja que és un grup únic per a les quatre titulacions, amb places limitades.
 • Els i les alumnes que integren un grup ARA han d’acreditar coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B2, o el compromís d’acreditar-lo a la finalització del curs en qüestió.

Excepcionalment, l’estudiantat pot acreditar el nivell B1 d’anglès i la Universitat proporcionarà els mitjans necessaris perquè l’estudiantat puga acreditar el nivell B2 en acabar el curs. També es realitzarà una prova per als estudiants i estudiantes que no tinguen el certificat corresponent.

 • Cada curs acadèmic poden produir-se baixes i noves incorporacions, sempre que es garantisca que l’alumnat que s’incorpora reuneix els requisits que s’exigeixen inicialment, i que pot seguir els processos d’aprenentatge implantats al grup, sense necessitat de suports o reforços addicionals.

Quines assignatures tenen docència en anglès en el grup ARA?

La Universitat es compromet a impartir en anglès un mínim del 50% de la docència dels crèdits de matèries bàsiques de la titulació, de manera total o parcial. Per al curs 2015/2016, les assignatures escollides són:

FORMACIÓ BÀSICA:

 • EX1001-Àlgebra
 • EX1002-Càlcul I
 • EX1003-Informàtica
 • EX1004-Física I
 • EX1005-Anglès Cientificotècnic
 • EX1008-Física II
 • EX1009-Expressió Gràfica
 • EX1010-Història de la Ciència i la Tecnologia
 • EX1011-Estadística i Optimització

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA

 • Ciència i Tecnologia dels Materials

Quins avantatges tinc en aquest grup?

L’UJI inclou en el suplement europeu al títol (SET) una menció específica en què s’indica que s’ha format part d’un grup d’alt rendiment acadèmic durant els estudis de grau.

A més, tindràs preferència per a: 

 • Aconseguir ajudes de viatge per a l’aprenentatge d’idiomes.
 • Accedir a ajudes per a formació de personal investigador en les seues diverses modalitats.
 • Aconseguir ajudes del programa Erasmus+.
 • Accedir a judes de menjador de l’UJI.
 • Assistir a cursos d’idiomes de la Universitat.
 • Accedir a les ajudes de matrícula pròpies de la Universitat Jaume I.

Necessites més informació?

Contacta a través del telèfon 964 387 083 o envia un missatge a orienta@uji.es.

A més, en les sessions informatives prèvies a la matrícula, que es realitzen al mes de juliol al Paranimf de la Universitat, el coordinador d’aquests grups ofereix pautes i informació específica, relativa a la matrícula.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16