UJI

Estudia i investiga a l'UJI

Última modificació: 20/01/2020 | Font: USE

Des del batxillerat, ja estàs iniciant la teua carrera universitària. Perquè tindre un bon expedient acadèmic a l’institut et permetrà tindre més possibilitats per a accedir a la titulació que vols cursar. Però, a més a més, a la Universitat Jaume I també tens una oportunitat única de participar des del primer any de titulació amb nosaltres, en un programa pioner a la universitat espanyola: “Estudia i investiga a l’UJI”.

Què és el programa "Estudia i investiga a l’UJI"?

La Universitat Jaume I compta des del curs 2008/09 amb aquest programa, que té com a objectiu proporcionar una formació més àmplia de l’estudiantat més brillant que cursa una de les titulacions de la seua oferta acadèmica.

Amb el programa “Estudia i investiga a l’UJI” tens la possibilitat d’obtindre una formació investigadora i acadèmica que cobrisca les teues necessitats i inquietuds, i et permet desenvolupar la teua capacitat de reflexió i d’anàlisi mitjançant l’assoliment de competències acadèmiques i personals a partir d’un tema que et resulte motivant i rellevant per a la titulació que curses.

I quan jo estudie a la Universitat, podré participar-hi?

El programa s’adreça a tres col·lectius d’estudiantat amb bons resultats bé siguen al batxillerat o al grau univesitari. En qualsevol cas, serà la Universitat qui et seleccionarà i contactarà amb tu si estàs en alguna d’aquestes situacions:

  • Has tingut un rendiment excel·lent en el batxillerat, i després de fer la prova d’accés a la universitat, tens una nota mitjana igual o superior a 9,5 (sobre 14 punts).

  • Si has quedat entre els tres finalistes en qualsevol de les modalitats de les olimpíades acadèmiques que es porten a terme durant el batxillerat als centres de secundària  (més informació: olimpiadesacademiques.uji.es) i et matricules en un dels graus de l'oferta acadèmica de l'UJI, formant part del porgrama Sóc Olímpic 

​Si no has estat seleccionat/ada per a participar al programa quan accedeixes a la Universitat, tens la via d'accés per a segon curs i posteriors:  

  • Si eres estudiant de segon curs i posteriors. En aquest cas, no has tingut la possilibitat d'acceidr al programa des del primer curs, però tens un bon expediente acadèmic al grau que estàs cursant, interès i motiviació per la recerca. Pots acceidr al programa, si el grup d'invetigació que t'interesa, emplena una carta de motivació i l'acompanya del teu expedient acadèmic, per a ser valorat junt amb una entrevista personal a la Unitat de Suport Educatiu.

Participar en el programa, em suposarà molta feina addicional?

La participació en el programa és flexible, perquè cal mantindre les bones notes en el grau. Col·laborar amb els grups de recerca és una activitat complementària, i el professor tutor o professora tutora que se t’assigne sempre tindrà en compte aquesta situació.

Com veus, amb aquest programa, pots iniciar-te en tasques de recerca bàsica els primers cursos, i més concretes i especialitzades els darrers anys del grau, amb la supervisió d'un professor  tutor o professora tutora, potenciant el teu talent a través de la formació, desenvolupant competències pròpies de la investigació, i altres moltes relacionades amb la creativitat, la motivació i la innovació, que afavoreixen el creixement personal i acadèmic. Sens dubte, una oportunitat irrepetible en la qual es pot estudiar, investigar, crear i emprendre a la Universitat i amb la Universitat.

A més, cada any al començar la participació es marcaran els objectius a aconseguir eixe curs acadèmic a través del contracte de participació i al finalitzar tindràs l'opció de decidir si continues en el mateix grup de recerca, si vols canviar a un altre, o si vols deixar de participar i donar-te de baixa en el programa

Quins avantatges té participar en el programa?
 
Per al professorat: incorporació directa en un Projecte d'Innovació Educativa de la USE, cada curs de participació en el programa. 
 
Per a l'estudiantat

- Préstec de Biblioteca: Fins a 10 documents durant 15 dies, renovables quatre vegades sempre que no estiguen reservats per altres usuaris.

- Reserva cabines de treball Biblioteca: es poden sol·licitar cabines de treball en la primera planta, per al treball de l'estudiantat participant en el programa. 

- Reconeixement de crèdits optatius per activitats universitàries en estudis de grau. S'atorguen dos crèdits, per cada curs de participació en el programa de manera satisfactòria.   

- Certificat amb les competències treballades i desenvolupades cada curs en el programa, per al currículum de l'estudiantat. 

- Mèrit per aplicar en la resolució de la Convocatòria d'Ajudes Pre-doctorals UJI. 0.1 punts de participació durant un curs acadèmic en el programa. 

- Accés gratuït a la formació que ofereix l'Espai Jurídic d'Estudis Laborals a tota la comunitat universtària, amb cursos com: 

  • Curs sobre el funcionament de les pràctiques i les seues beques: com adquirir experiència professional en l'etapa universitària
  • Curs sobre el treball després de la universtiat com aprofitar les polítiques actives d'ocupació en els sectors públics i privat. 
 
V Jornada Estudia i Investiga a l'UJI
 
Dia: 09/03/2020
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la Salut
Hora: de 12.00 a 14.00 hores
Objectiu: Compartir experiències entre els participants del programa (professorat i estudiant)
 
Premis a les Millores Pràctiques Estudia i Investiga a l'UJI (CURS 2017/2018)
 
Aquests premis s'enmarquen en el conveni signat amb la Fundació Banc Sabadell que té com a objectius promoure el talent entre els i les joves universitaris de l'UJI i el foment d'accions i activitats d'innovació entre els membres de la comunitat universitària. 
 
El punt 5.4 del conveni descriu el Premi FBS "Estudiantat&Investigador" que té com a finalitat beneficiar a l'estudiantat que forma part del programa  "Estudia i Investiga" i als grups d'investigació que els acullen per facilitar que l'esmentat estudiantat puga contribuir a la millorar la seua formació investigador presentant comunicacions a congressos nacionals, i internacionals, participant en publicacions científiques, adquirint recursos per a projectes d'investigació o altres accions que amplien la formació investigadora d'aquest estudiantat amb talent. 
 
 
Premis a les Millores Pràctiques Estudia i Investiga a l'UJI (CURS 2018/2019)
 
 

Contacte: Inmaculada Usó Guiral.

Tel.: 964387083 - orienta@uji.es

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu