Xarrades als centres educatius

11/12/2020 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A causa de la situació actual, durant el curs 2020-2021 no es realitzaran xarrades en els centres educatius

Introducció


Dins del programa de transició Transita a la Universitat que desenvolupa la Unitat de Suport Educatiu (USE), es realitzen diverses accions dirigides a l’estudiantat d’ensenyament secundari.

Una d’aquestes accions gira al voltant de les xarrades als centres d’ensenyament secundari que es realitzen cada any al llarg del curs acadèmic.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta acció són els següents:

 • Facilitar la coordinació entre l’ensenyament secundari i l’universitari.
 • Donar a conèixer i apropar la Universitat Jaume I a l’estudiantat de secundària.
 • Afavorir la transició des de la secundària cap a la universitat.

Per tant, les xarrades als centres d’ensenyament secundari es divideixen en:

 1. Xarrades UJI
 2. Xarrades accés a la universitat
 3. Xarrades específiques de graus
 4. Taller Web

Xarrades UJI i xarrades accés a la universitat

Descripció

En funció dels interessos i demandes de l’estudiantat, es presenten la Universitat Jaume I i els graus o l’accés a la universitat (prova d’accés, preinscripció i/o matrícula). D’aquesta manera, es plantegen casos i qüestions per ajudar a resoldre els dubtes i es fomenta una actitud activa i motivadora en l’estudiantat.

Es tracta que les xarrades UJI siguen una oportunitat per reflexionar de manera activa sobre què implica estudiar a la universitat, en general, i a l’UJI, en particular.

Destinataris

Les xarrades UJI van dirigides a estudiantat de 4rt d'ESO. 
Les xarrades d'accés van dirigides a estudiantat de 2n de batxillerat o últim curs de CFGS.
 

Objectiu general

Les xarrades tenen la finalitat d’apropar la realitat universitària a l’estudiantat de secundària.

Objectius específics

Donar a conèixer la Universitat Jaume I.
Presentar de manera general els graus de la Universitat.
Informar sobre l’accés a la universitat.

Lloc

La xarrada es realitza als centres d’ensenyament secundari.

Impartició

La persona encarregada d’impartir la xarrada és un tècnic o una tècnica de la USE.

Avaluació

La USE confeccionarà qüestionaris per portar a terme l’avaluació de la xarrada.

Sol·licitud per part dels centres

Enviar correu electrònic a transicio@uji.es, abans del 4 de desembre.

La sol·licitud comporta l’acceptació de les normes (PDF) per a la realització de les xarrades.

Xarrades específiques de graus

Descripció

En aquestes xarrades específiques, l’estudiantat pot conèixer un grau, és a dir, la realitat d’un ensenyament en concret i les seues eixides laborals.

Objectiu general

Aquestes xarrades tenen la finalitat d’apropar la realitat d’un determinat grau a l’estudiantat de secundària.

Objectius específics

 • Donar a conèixer un grau.
 • Incrementar l’interès de l’estudiantat de secundària per una determinat grau.
 • Orientar l’estudiantat en el procés de pressa de decisions.

Procediment

El vicedirector o vicedirectora o el vicedegà o vicedegana de cadascun dels graus informat de les sol·licituds valorarà les peticions i la possibilitat de poder impartir la xarrada.

Lloc

La xarrada es realitza als centres d’ensenyament secundari.

Impartició

La xarrada és impartida per professorat de la Universitat Jaume I del grau corresponent.

Avaluació

La USE confeccionarà qüestionaris per portar a terme l’avaluació de la xarrada.

Sol·licitud per part dels centres

 Enviar correu electrònic a transicio@uji.es, abans del 4 de desembre.

La sol·licitud comporta l’acceptació de les normes (PDF) per a la realització de les xarrades.

Taller web

Descripció

Aquest taller, que porta el títol Navega pel teu web: transita cap a la universitat!, es basa en la recerca d’informació a la pàgina web de transició-secundària UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/, ubicada en el canal «Futurs estudiants» de la pàgina web de la Universitat Jaume I.

Objectiu general

El taller té la finalitat de facilitar els recursos adients perquè l’estudiantat siga actiu en la recerca d’informació sobre el seu futur més immediat.

Objectius específics

 • Donar a conèixer la pàgina web transició-secundària UJI.
 • Fomentar la recerca d’informació i la implicació activa de l’estudiantat.
 • Facilitar materials d’interès per a la presa de decisions: monografies de les titulacions, coneixements previs de les titulacions, quadern de tutories, etc.

Lloc

La xarrada es farà a les instal·lacions del centre de secundària (aula dotada d’ordinadors).

Impartició

La persona encarregada d’impartir la xarrada és un tècnic o una tècnica de la USE.

Avaluació

La USE confeccionarà qüestionaris per portar a terme l’avaluació de la xarrada.

Sol·licitud per part dels centres

Enviar correu electrònic a transicio@uji.es, abans del 4 de desembre.

La sol·licitud comporta l’acceptació de les normes (PDF) per a la realització de les xarrades.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu