UJI

Practica a l'UJI!

Última modificació: 10/10/2017 | Font: USE

 

Objectiu

Donar a conèixer d’una forma pràctica els graus que s’ofereixen a l’UJI per a facilitar la pressa de decisions del futur estudiantat universitari.

Destinataris

Estudiantat de batxillerat, cicles formatius de grau superior (CFGS) i en alguns casos estudiantat de 2n cicle d'ESO. 

Descripció
Aquest programa té un caràcter aplicat i es plasma de forma diferent en funció de cadascun dels graus (simulacions, pràctiques de laboratori, resolució de casos, role-playing, etc.).

Lloc

A les instal·lacions de la Universitat Jaume I.

Temporalització

Durant el mes de gener.

Programa de les pràctiques (en format PDF)

  • Grau en Matemàtica Computacional: Fitxa
  • Grau en Arquitectura Tècnica: Fitxa
  • Grau en Enginyeria Química: Fitxa
  • Grau en Química: Fitxa Proposta 1 Fitxa Proposta 2
  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Elèctrica: Fitxa
  • Grau en Enginyeria Informàtica: Fitxa  Document informatiu
  • Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: Fitxa
  • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes: Fitxa
  • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs: Fitxa
  • Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques "Training Day": Fitxa

Responsables de les pràctiques (PDF)

Inscripció:

Enviar un correu electrònic a la persona responsable de cadascuna de les pràctiques amb la informació següent: grau d'interés, centre, població, nombre d'alumnat i curs, persona responsable del centre, adreça electrònica i telèfon de contacte.

El termini màxim per a enviar les peticions finalitza el dia 19 d'octubre.

Durant la segona setmana de novembre es confirmarà l'acceptació o denegació de les sol·licituds
 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu