UJI

Practica a l'UJI!

Última modificació: 04/11/2019 | Font: USE

 

Objectiu

Donar a conèixer d'una forma pràctica els graus que s'ofereixen a la UJI per a facilitar la pressa de decisions del futur estudiantat universitari.

Destinataris

Alumnat de 1r de batxillerat.

En algunes propostes s'especifica que podrà participar alumnat d'altres cursos -2n batxillerat i/o cicles formatius de grau superior i/o 4t d'ESO- si hi ha vacants.  

Descripció
Aquest programa té un caràcter aplicat i es plasma de forma diferent en funció de cadascun dels graus (simulacions, pràctiques de laboratori, resolució de casos, role-playing, etc.).

Lloc

En les instal·lacions de la Universitat Jaume I.

Temporalització

Durant el mes de gener.

Programa de les pràctiques (en format PDF)

 • Grau en Humanitats: Estudis Interculturals Proposta A Proposta B Proposta C 
 • Grau de Ciències de la Comunicació (Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) Fitxa
 • Grau en Història i Patrimoni Fitxa
 • Grau en Mestre Infantil i Mestre Primària Propostes: DE, F, GH i I
 • Grau en Matemàtica Computacional: Fitxa
 • Grau en Arquitectura Tècnica: Fitxa
 • Grau en Enginyeria Química: Fitxa
 • Grau en Química: Fitxa
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Elèctrica: Fitxa
 • Grau en Enginyeria Informàtica: Fitxa 
 • Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Mitjà Rural: Fitxa Document explicatiu
 • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes: Fitxa
 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs: Fitxa
 • Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques "Training Day": Fitxa

 

Inscripció:

Consultant la informació del document "Responsables de les pràctiques" i segons la proposta: 

- Enviar un missatge al correu electrònic de contacte amb la informació següent: grau d'interés, centre, població, nombre d'alumnat i curs, persona responsable del centre, adreça electrònica i telèfon de contacte. 

- Fer petició d'inscripció a través de formulari electrònic.

El termini màxim per a enviar les peticions finalitza el dia 15 de novembre de 2019. 

Fins el 5 de desembre es confirmarà l'acceptació o denegació de les sol·licituds.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu