UJI

Practica a l'UJI!

Última modificació: 20/09/2019 | Font: USE

 

Objectiu

Donar a conèixer d'una forma pràctica els graus que s'ofereixen a la UJI per a facilitar la pressa de decisions del futur estudiantat universitari.

Destinataris

Estudiantat de primer de batxillerat (En Arquitectura Tècnica aquest curs 18/19 podrà participar també estudiantat de 2n cicle de l'ESO i 2n de batxillerat i en Enginyeria Agroalimentària tambè de 2n de batxillerat).  

Descripció
Aquest programa té un caràcter aplicat i es plasma de forma diferent en funció de cadascun dels graus (simulacions, pràctiques de laboratori, resolució de casos, role-playing, etc.).

Lloc

En les instal·lacions de la Universitat Jaume I.

Temporalització

Durant el mes de gener.

Programa de les pràctiques (en format PDF)

 • Grau en Humanitats: Estudis Interculturals Proposta A Proposta B Proposta C Proposta D
 • Grau de Ciències de la Comunicació (Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) Fitxa
 • Grau en Història i Patrimoni Fitxa
 • Grau en Maestro Infantil Proposta E, F, G i H Fitxa
 • Grau en Matemàtica Computacional: Fitxa
 • Grau en Arquitectura Tècnica: Fitxa
 • Grau en Enginyeria Química: Fitxa
 • Grau en Química: Opció A i Opció B
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Elèctrica: Fitxa
 • Grau en Enginyeria Informàtica: Fitxa Document informatiu
 • Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Mitjà Rural: Fitxa
 • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes: Fitxa
 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs: Fitxa
 • Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques "Training Day": Fitxa

Responsables de les pràctiques (PDF)

Inscripció:

Enviar un correu electrònic a la persona responsable de cadascuna de les pràctiques amb la informació següent: grau d'interès, centre, població, nombre d'alumnat i curs, persona responsable del centre, adreça electrònica i telèfon de contacte.

El termini màxim per a enviar les peticions finalitza el dia 29 de novembre de 2018. 

Durant la primera quinzena de desembre es confirmarà l'acceptació o denegació de les sol·licituds.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu