UJI

Jornades de Portes Obertes

Última modificació: 20/01/2020 | Font: USE

Programa de Portes Obertes (PDF)

Descripció

La Jornada de Portes Obertes és una activitat que es du a terme a la Universitat Jaume I tots els anys i s'inclou dins de l'àmbit de treball de transició de secundària cap a la universitat. Al llarg d'aquesta jornada es realitzaran diferents activitats per apropar la universitat al futur estudiantat universitari.

Objectiu general

Les Jornades de Portes Obertes tenen la finalitat de donar a conèixer als estudiants i estudiantes d'ensenyament secundari la Universitat Jaume I.

Objectius específics

Els objectius específics que contribuiran a aconseguir el general seran:
Donar la benvinguda i una visió general de la Universitat Jaume I.
Presentar els graus que s'imparteixen.
Informar de l'accés a la universitat
Visitar diverses instal·lacions.

Destinataris de les Jornades

Les Jornades estan dirigides a l'estudiantat de batxiller i cicles formatius de grau superior

Calendari

Les XXIX Jornades de Portes Obertes a la Universitat Jaume I es realitzaran els següents dies:

Dimecres, 5 de febrer de 2020
Dimarts, 11 de febrer de 2020
Dimecres, 19 de febrer de 2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inscripció

Emplenar el formulari d'inscripció abans del 25 de novembre de 2019. Formulari de sol·licitud

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu