UJI

Premis de promoció als graus

12/12/2019 | USE
Premis de promoció als graus
Data del Premi d'Humanitats: 21, 22 o 23 d'abril, pendent de determinar per la comissió avaluadora Termini d'inscripció i lliurament de treballs: fins el 31/03/2020
Data del Premi Jurídic: 02/03/2020 Termini d'inscripció: del 15/12/2019 fins el 29/02/2020
Data del Premi de Publicitat: 13/03/2020 Termini d'inscripció: del 24/01/2020 fins el 04/03/2020
Lliurament dels vídeos de les persones inscrites en aquets Premi, fins el 16 de juny.
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu