UJI

Olimpíada de Valencià

Última modificació: 31/03/2021 | Font: InfoCampus

 

Model de les proves realitzades en 2019

Prova 1

Model de les proves realitzades en 2018

Prova 1    Prova d'expressió escrita

Model de les proves realitzades en 2017

Prova

Models de les proves realitzades en 2016

Prova 1    Prova 2

Models de les proves realitzades en 2015

Prova 1     Prova 2

Models de les proves realitzades en 2014

Prova 1 Prova 2