UJI
  • UJI
  • Serveis
  • USE
  • Calendari de la sessió del teu grau - Sessions virtuals

Calendari de la sessió del teu grau - Sessions virtuals

18/09/2020 | USE

IMPORTANT: Al teu correu electrònic de l'UJI tens el missatge amb l'enllaç de Google Meet per a poder connectar-te a la sessió.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu