panoramica UJI

PREU, BEQUES I PAGAMENT

Última modificació: 17/04/2019 | Font: USE

El preu de la inscripció és de 150 euros per persona matriculada. L’import inclou les despeses dels cinc dies, excepte: l’esmorzar, el transport i l’allotjament. 

Beques: Els estudiants de primer de batxillerat que hagen participat en les olimpíades acadèmiques de física, química, biologia, matemàtiques, agroalimentària i del medi natural; hagen quedat entre els tres finalistes en la fase local i estiguen interessats en participar en les V Colònies Científiques a l’UJI, tindran la inscripció gratuïta.

Existeix la possibilitat d'obtindre beques de diferents modalitats, segons el lloc de procedència de l'estudiantat, que els permeta sufragar les despeses d'allotjament i matrícula de les colònies. 

Es tindrà en compte la nota mitjana amb la que s'opta a la inscripció a aquesta activitat, la renda econòmica de la unitat familiar, els quilòmetres de distància a la Universitat, entre altres. 

Consulteu aquesta opció a través del contacte: iuso@uji.es 

Forma de pagament: El procediment i el termini de pagament, es notificarà als estudiants i estudiantes acceptats.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16