UJI
  • UJI
  • DESTINATARIS

DESTINATARIS

15/04/2019 | USE

Els destinataris de la quinta edició de les Colònies, són un màxim de 34 estudiants i estudiantes que hagen cursat en el curs 2018/2019: 

  • Primer de batxillerat cientificotecnològic.
  • Primer curs d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, vinculat a les branques de coneixement de ciències, enginyeria i arquitectura. 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ DEL 2 DE MAIG FINS EL 21 JUNY 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu