UJI

Unitat d'Orientació Preuniversitària

Última modificació: 03/10/2018 | Font: USE

Jornades de Portes Obertes

Acció dirigida al futur estudiantat universitari en la que es pot conèixer de primera mà les titulacions que s’imparteixen i participar en un seguit activitats.
Més informació...
Contacte: Beatriz Bonet Amela Telf: 964 387091 transicio@uji.es

Jornada de Portes Obertes: en família a l'UJI 

Jornada dirigida a famílies que té com a objectiu donar a conèixer els estudis i tot el que ofereix la Universitat Jaume I.
Contacte: Beatriz Bonet Amela i Esther Climent Tormos Telf: 964 387091/7092  orienta@uji.es
 

Pàgina web Transició Secundària-UJI

Pàgina web que recull de forma organitzada i en quatre perfils (estudiantat, orientadors, pares/mares i professorat) tota la informació que es adient conèixer per a facilitar el pas des dels estudis secundaris fins a la universitat.
Contacte: Beatriz Bonet Amela Telf: 964 387091 transicio@uji.es

Xarrades als centres d'ensenyament secundari

S’imparteixen diferents tipus de xarrades i/o tallers (UJI, titulacions, temàtiques,…) als propis centres de secundària.
Més informació...
Contacte: Beatriz Bonet Amela Telf: 964 387091 transicio@uji.es

Grup ARA - Alt Rendiment Acadèmic

Els grups d’alt rendiment acadèmic, impulsats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, reforcen el potencial de l’estudiantat més brillant, des del inici dels seus estudis universitaris. En aquest grup s’imparteix en anglès un 50% la docència de crèdits de matèries bàsiques de la titulació.

Més informació

Contacte: Inmaculada Usó Guiral. Telf: 964387083 orienta@uji.es

Programa: Practica a l'UJI!

Consisteix en la realització de pràctiques dels diferents graus a la mateixa Universitat Jaume I.
Més informació…
Contacte: Beatriz Bonet Amela Tel.: 964 387 091 transicio@uji.es

Colònies a l'UJI

Les Colònies que organitza l'UJI, tenen com a objectiu fomentar competències personals i acadèmiques en els més joves, en diferents àmbtis: jurídic-econòmic, científic i social, mentre aprenen i es diverteixen amb altres companys i companyes que mostren les mateixes inquietuds. Sens dubte, una oportunitat que els ajudarà en la seua orientació vocacional i futura.  

Més informació...

Contacte: Inmaculada Usó Guiral Telf: 964387083 orienta@uji.es

Programa de Coordinació amb Instituts d'Ensenyament Secundari (IES)

Es realitzen diverses accions per a facilitar la coordinació amb els orientadors i orientadores dels centres de secundària i fomentar el treball conjunt.
Més informació...
Contacte: Beatriz Bonet Amela Telf: 964 387091 transicio@uji.es

Pàgines web Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

Pàgina web per l’estudiantat que es presenta a les proves d’accés per a majors de 25 i 45 anys, o al procediment de selecció per a majors de 40 anys.
Contacte: Beatriz Bonet Amela Tel.: 964 387 091  transicio@uji.es

Programa de Coordinació amb Centres de Formació de Persones Adultes (CFPA)

Es realitzen diverses accions per a facilitar la coordinació amb el professorat responsable de preparar l’accés a la universitat per la via de majors de 25 i 45 anys.
Més informació...
Contacte: Beatriz Bonet Amela Tel.: 964 387 091  transicio@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu