panoramica UJI

Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

04/02/2019 | USE

Aquesta pàgina arreplega tots els aspectes d'utilitat sobre l'accés a la universitat de les persones majors de 25, 40 i 45 anys

Actualitat

Transita per aquest web segons el teu perfil:

 
-- 

Beatriz Bonet Amela 
Coordinadora de la Unitat d’Orientació Preuniversitària (UOP)

Unitat de Suport Educatiu (USE)
Universitat Jaume I
Edifici ampliació de Biblioteca. Nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

+34 964 38 7091

abonet@uji.es

 

Aquest missatge està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no ho sou, no teniu autorització per a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, informeu el remitent i elimineu-lo. No l’imprimiu, si no cal: el medi ambient és cosa de tots.

Este mensaje está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si no es usted, no tiene autorización para leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, informe al remitente y elimínelo. No lo imprima si no es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation it is addressed to. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read it, save it, amend it, distribute it, copy it or disclose its contents. If you have received it in error, please notify the sender and delete it. Print it only if necessary: the environment is everyone's concern.

 
 
 
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16