Orientació

13/02/2023 | UO
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Tasques d'orientació ABANS d'accedir a la Universitat Jaume I de Castelló. La transició a la universitat és un període crucial en el procés de socialització acadèmica, professional i laboral de les persones. En aquest sentit, per a facilitar aquest pas, es compta amb el Programa de transició cap a la universitat “Transita”, que contempla tot un seguit d’accions d’orientació.

Tasques d'orientació DURANT els estudis a la Universitat Jaume I Des de la Unitat de Suport Educatiu, s’ofereix a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d’activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Tasques d'orientació al FINALITZAR els estudis a la Universitat Jaume I. Des de l’Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques s'encarreguen de tots els temes que afecten a la transició al món laboral: com fer un currículum? una entrevista de treball?, … i tot allò que t’interessa per a facilitar la incorporació al món laboral.

Si vols continuar estudiant a la Universitat Jaume I, pots informar-te sobre els màsters oficials a Infocampus i sobre els màsters propis al Centre d'Estudis de Postgrau i formació continuada.

Informació proporcionada per: Unitat d'Orientació