Curs 2015-16

21/07/2016 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Formació del PDI

Dintre del Pla de formació del professorat, en el curs 2015/16, s’han organitzat 42 cursos amb una assistència de 491 PDI diferents (un increment del 21% respecte al curs passat). Pel que fa a la formació del professorat novell, s’han format 62 PDI sota la tutorització d’altres 57 PDI amb experiència docent. A més a més, s’ha ofert el primer curs de formació en docència universitària per als Becaris FPU que hauran de donar classe com a part de la seua formació pràctica. Per altra banda, s’ha fet el primer estudi sobre l’eficàcia de la formació del professorat. Mitjançant la resposta de 324 PDI (el 63% dels enquestats), es conclou que el PDI format en els últims 4 anys als programes de l’USE considera que amb la formació han millorat (ara es veuen més competents, de fet han introduït millores que han après en la formació i creuen que les classes les fan millor) i que s’ha donat prou cobertura a les seues principals necessitats i interessos. Per últim, ressenyar que des de REDIFOPUCV, la xarxa de serveis sobre formació i innovació del professorat recentment constituïda per totes les universitats públiques valencianes, aquest curs 2015/16 s’ha publicat el nou portal web conjunt per a la col·laboració, coordinació i difusió de les nostres activitats (www.redifopucv.es).

Innovació i Millora

Per quart any consecutiu s’ha incrementat el nombre de Grups d’Innovació Educativa i Seminaris Permanents d’Innovació Educativa en actiu (un 14% respecte al curs anterior), registrant-se 119 grups d’innovació que aglutinen a 707 PDI (més del 50% de la plantilla docent de l’UJI). A més, s’ha potenciat el seu paper, de manera que a partir d’ara les ajudes d’innovació educativa és obligatori fer-les en nom d’un grup d’innovació oficialment reconegut. Pel que fa a la formació permanent del PDI coordinada per l’USE, exclusivament al servei de la innovació docent i la millora de la qualitat educativa, s’ha incrementat la participació del PDI en un 21% respecte al curs anterior, de manera que en un únic any s’ha format a 591 PDI. I dintre del programa de professorat novell, per segon any s’ha organitzat una jornada d'innovació per a presentar i estimular l'intercanvi d'experiències innovadores. Per últim, cal destacar que el VEOIE i l’USE s’ha coordinat la implantació de diversos projectes per al desenvolupament de les línies de govern de l’UJI de 2016: s’ha constituït el Seminari de Work Based Learning (WBL) per a càrrecs docents i el Grup d'Innovació Educativa de Secundària-Universitat, sengles projectes amb l’objectiu de millorar els currículums i la docència universitària mitjançant la seua vinculació amb l’entorn professional o amb la secundària.

Informació acadèmica

Dins de l’orientació universitària en aquest curs acadèmic, s’ha de destacar: – La realització de la I Jornada de Portes Obertes: en família a l’UJI el dia 20 de maig. – La creació d’un Grup d’Innovació Educativa (GIE) en Orientació per a la transició Secundària-Universitat (Orienta2) format per orientadors de centres educatius, tècnics USE i professorat universitari. – S'ha editat la segona edició del catàleg d'accions per a secundària i primària amb l'objectiu d'apropar les propostes acadèmiques, esportives i culturals als centres i al seu estudiantat. – Es realitza per primera vegada a l’UJI els Campus Científics d’Estiu 2016, que substitueixen a les Colònies Científiques a l’UJI, amb un alt grau de satisfacció dels 120 usuaris que han passat per la nostra Universitat. Valoració quantitativa pendent, per estar en la segona setmana dels Campus en el moment de realitzar aquesta memòria. – S’ha consolidat i augmentat la participació en el programa Estudia i Investiga a l’UJI. Augmenta també la participació dels estudiants amb bons expedients, en el programa Estudia i Investiga a l'UJI, amb un alt grau de satisfacció del professorat de 4,6 sobre 5, i de l'estudiantat participant de 4,5 sobre 5. – Aquest curs s’ha realitzat el primer premi a les millors pràctiques Estudia i Investiga a l’UJI, en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, on s’ha atorgat dos premis als millors treballs de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un premi al millor treball de la Facultat de Ciències de la Salut, i quatre premis als millors treballs de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. – S’ha realitzat la I Jornada Estudia i Investiga a l’UJI, que tenia com a objectiu que els participants del programa, conegueren el treball que realitzen altres companys que estan en altres grups de recerca, i puguen establir contactes i possibles col·laboracions. S’han presentat 19 pòsters d’estudiants i estudiantes, en companyia dels grups de recerca en els que desenvolupen les activitats diàries. – S'ha mantingut el número d'estudiantat que participa en les Olimpíades Acadèmiques. Durant el present curs 15/16 han participat un total de 476 estudiants i estudiantes en les diferents fases locals celebrades a l'UJI. A més s’ha iniciat l’olimpíada d’Agroalimentària i Medi Natural. – Han participat al programa PATU, el 100% dels graus que s’ofereixen a l’UJI.

Estudiants amb Necessitats Educatives Especials (ENEE)

Dins del Programa d'Atenció a la Diversitat durant el curs 2015-2016, des de la Unitat de Suport Educatiu, hem treballat amb 953 persones (290 estudiantes i 663 persones entre PAS i PDI). Durant el curs 2013-14 s'han incorporat 86 nous estudiants al Programa d’Atenció a la Diversitat . Durant tot el curs, hem organitzat diferents accions/activitats de sensibilització dins del Projecte INCLOU, en les que ha participat 214 persones i on el grau de satisfacció en una escala Likert de l’1 al 5 (sent 1 totalment en desacord i 5 totalment d’acord) ha estat de 4,35. Aquest curs, des del Programa d’Atenció a la Diversitat, s’ha iniciat el treball amb el PDI de la UJI. Al igual que amb l’estudiantat, des del PAD s’ha prestat suport al PDI que presenta alguna problemàtica. En el curs 2015-16, el Programa d’Atenció a la Diversitat ha segut la secretaria ejecutiva de Red SAPDU en CRUE- Asuntos Estudiantiles. Área discapacidad y diversidad. Per últim, els Serveis de Suport a membres de la comunitat universitària amb Discapacitat i Diversitat de les universitats valencianes, UNIDISVAL, seguim mantenint diverses reunions anuals. Aquest curs ens hem reunit en les Universitats Politècnica de València, Universitat Catòlica de València i Universitat d’Alacant.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu