UJI

Premi de Millora Educativa

Última modificació: 25/07/2016 | Font: USE

Amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la docència en la Universitat Jaume I, cada curs acadèmic es convoquen premis per als quatre millors projectes executats durant el curs acadèmic anterior. Són candidats al premi tots els projectes que presenten les memòries finals dins dels terminis establerts en les bases de la convocatòria dels projectes de millora.

Bases del XVI Premi de Millora Educativa ( consulteu l'annex III, per a projectes de millora i innovació educativa executats durant el curs 2014/15 dins de la convocatòria de l'USE).

Relació de projectes i PDI premiats en convocatòries anteriors (document PDF)

Contacte

Miguel Ángel Fortea Bagán 
Tel.: 964 387090 - innoedu@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu