UJI

Programa de Reconeixement d'equips docents d'Innovació Educativa

Última modificació: 05/12/2016 | Font: USE

El Programa de reconeixement de Grups d'Innovació Educativa (GIE) i Seminaris Permanents d'Innovació Educativa (SPIE) va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 22/2/2012 per a regular el registre general dels equips docents de la UJI que investiguen i posen en acció iniciatives de millora de la qualitat de la docència. La constitució d’un GIE o un SPIE és necessari per a sol·licitar ajudes per a projectes de la Convocatòria d'innovació educativa de l’UJI.

En el programa s’expliquen les característiques tant dels grups com dels seminaris permanents d’innovació educativa, així com el pla de treball i el procediment per a sol·licitar el reconeixement. Aquest programa es regula i millora mitjançant el reglament aprovat el 26 de juny de 2013.

Programa i reglament

Sol·licitud de reconeixement per a nous GIE i SPIE

Registre (GIE i SPIE oficials reconeguts) en actiu

 

 

Contacte

Miguel Ángel Fortea Bagán 
Tel.: 964 387090 - innoedu@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu