UJI

Programa de coordinació de l'ensenyament/aprenentatge secundària-universitat

Última modificació: 27/03/2018 | Font: USE

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I (UJI) del dia 22/2/2012 va aprovar el “Programa de coordinació de l’ensenyament-aprenentatge secundària-universitat”, un programa de treball conjunt entre el professorat de secundària i de l’UJI amb la finalitat d’incrementar la qualitat de la docència i de l’aprenentatge de l’estudiantat.

ACTIVITATS DEL CURS 2016/17

Experiències d'innovació educativa 
Jornades d'intercanvi secundària-universitat
Formació del professorat
  • Taller d'innovació educativa
Materials i recursos
 

Contacte

Miguel Ángel Fortea Bagán 
Tel.: 964 387090 - formacio@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu