Com s'estructuren els estudis?

18/01/2022 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Com s'estructuren els estudis universitaris?

Què són els crèdits?

 

Com s'estructuren els estudis universitaris?

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica una configuració dels ensenyaments de manera que s’estructuren en tres cicles:

 • GRAU (professionalització)
 • MÀSTER (especialització)
 • DOCTORAT (investigació)

El grau: Té com a finalitat la formació general, juntament amb altres orientades a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

El màster: La seua finalitat és la formació avançada orientada a l’especialització acadèmica o professional, o promoure la iniciació en tasques investigadores.

El Doctorat: Té com a finalitat la formació avançada de l’estudiantat en les tècniques de recerca.

Els graus estan adscrits a una branca de coneixement. N’hi ha cinc:

 1. Arts i Humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències Socials i Jurídiques
 4. Ciències de la Salut
 5. Enginyeria i Arquitectura

I les matèries dels graus s’estructuren en:

 • Formació bàsica
 • Obligatòries
 • Optatives
 • Pràctiques externes
 • Treball final de grau

Què son els crèdits?

Els crèdits ECTS se centren en el treball de l’ESTUDIANTAT:

1 Crèdit ECTS = 25 hores de dedicació.

És la valoració de l’activitat d’estudi que inclou: unes hores que corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta representen hores de treball autònom de l’estudiantat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

En aquest sentit s’ha de destacar que la METODOLOGIA (innovació docent) i l’AVALUACIÓ (formativa i continuada) estan CENTRADES EN L’ESTUDIANTAT.

Per tant, aquest té un paper actiu –més treball autònom– i és el protagonista de l’aprenentatge.