Recurs d'imatge detall index

TEDITRAD - Grup d’Innovació Educativa en Traductologia
Grups d'innovació educativa

Dep. de Traducció i Comunicació

Centre d'estudis: Facultat de Ciències Humanes i Socials