Recurs d'imatge detall index

3DBIOMED - Grup d'Innovació Educativa: L'ús de la impressió 3D en la docència biomèdica
Grups d'innovació educativa

Unitat Predepartamental de Medicina

Centre d'estudis: Facultat de Ciències de la Salut