Recurs d'imatge detall index

ECHOBASics - Ecografía bàsica en Ciencies de la Salut – formació curricular en ultrasons en Infermeria i Medicina
Grups d'innovació educativa

Unitat Predepartamental de Medicina

Centre d'estudis: Facultat de Ciències de la Salut