UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

19/09/2022 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació educativa (UFIE) sota la direcció de la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet, ofereix diverses convocatòries, programes i accions de suport educatiu al professorat de l’UJI per a millorar i innovar la seua docència universitària i contribuir a la capacitació i desenvolupament professional docent.

Formació docent del Professorat formapdi index

Formació docent del Professorat

Accions formatives en docència per al PDI: formació d’acollida, formació de novells, formació permanent o contínua, formació per a la gestió docent i programa d’assessorament i autoformació

Recurs d'imatge innoedu index

Innovació educativa

Convocatòries d’ajudes econòmiques per a innovar i millorar la docència oficial, registre per al reconeixement del Grups d’Innovació Educativa (GIE), registre de publicacions docents, premis d’innovació educativa, etc.

Recurs d'imatge ufiecertifica index

Certificats

Procediment per generar els certificats d’assistència als cursos de formació, de participació en els projectes d’innovació i d’altres mèrits vinculats amb els diversos programes de la UFIE.

Recurs d'imatge informes index

Informes

Informes anuals, o per curs acadèmic, sobre els resultats de la formació docent del PDI i dels programes d’innovació educativa i altres informes.

Recurs d'imatge accio index

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA