Contingut accessible

16/11/2021 | URA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Guia per a crear materials docents accessibles (CENT)

Guia, elaborada pel Centre d'Educació i Noves Tecnologies, per proporcionar pautes senzilles per a augmentar l’accessibilitat dels materials docents creats pel professorat, així com informar d’algunes eines bàsiques que poden resultar útils en aquest respecte.

Vídeos sobre accessibilitat web (URA)

Vídeos enregistrats per Olga Carbó (coordinadora UDD i responsable URA) durant el curs 'El web de la Universitat Jaume I com a eina de comunicació' per abordar l'accessibilitat web i digital, tant des del punt de vista de l'usuari com del creador de contingut.

Com incorporar o activar subtítols a un vídeo o presentació?

Pautes i indicacions per saber incloure o activar els subtítols en vídeos i presentacions.

Guia d'accessibilitat digital per a l'alumnat amb necessitats específiques i professorat d'estudiantat amb necessitats

Guia en línia que recull els diferents recursos i serveis de suport tant per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu com per al professorat que té estudiantat amb necessitats i requereix adaptar els materials acadèmics. Ací trobareu eines, pautes, material i informació per a l'alumnat tant amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques com amb problemàtiques psíquiques o psicològiques o situacions personals difícils.

Accessibilitat en PDFs (Observatori d'Accesibilitat)

Indicacions i pautes de l'Observatori d'Accesibilitat del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per generar documents PDF accessibles.

Plantilles per elaborar contingut accessible (UA)

Plantilles, elaborades per la Universitat d'Alacant, de documents de Word i de presentacions amb Power Point accessibles.

Llibre: Accesibilidad Web. WCAG 1.1 de forma sencilla (Olga Revilla i Olga Carreras)

Llibre d'Olga Revilla i Olga Carreras que explica com fer els llocs web accessibles amb un llenguatge assequible a desenvolupadors, dissenyadors i creadors de continguts. Té capítols monogràfics sobre ARIA, PDF accessibles i metodologia d'avaluació.

Informació proporcionada per: Unitat Responsable d’Accessibilitat