Cursos gratuïts en accessibilitat digital per a principiants, desenvolupadors web i gestors de contingut (CERMI-CV)

27/09/2021 | URA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cursos en línia gratuïts dins del Pla de formació desenvolupat en el marc del conveni de col·laboració entre CERMI CV i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. L'objectiu del pla és fomentar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, formar la ciutadania en competències digital i reduir la bretxa digital de les persones amb discapacitat. Dins d'aquesta oferta de formació trobareu els següents cursos: 

  • Accessibilitat desenvolupadors web: pretén dotar a les persones programadores de les eines necessàries per a desenvolupar pàgines web accessibles. 
  • Accessibilitat de gestors de contingut: per saber generar continguts de les pàgines web, respectant els estàndards d'accessibilitat. 
  • Realització documentació accessible: l'alumnat aprendrà com realitzar documents accessibles utilitzant programes comuns del mercat. 
  • Accessibilitat a xarxes socials: les persones encarregades de la gestió i moderació de les xarxes socials coneixeran com oferir contingut accessible. 
  • Accessibilitat en continguts audiovisuals: curs per saber produir continguts audivisuals accessibles a tots els públics. 
  • Sensibilització accessibilitat web: curs enfocat a sensibilitzar el públic general sobre la necessitat d'implementar l'accessibilitat en les noves tecnologies. 

Podeu trobar tota la informació en la pàgina web de Formació CERMI.      

Informació proporcionada per: Unitat Responsable d’Accessibilitat