Accés des de cicles formatius de grau superior

02/01/2023 | UO
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

(Títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i/o de Tècnic Esportiu Superior i equivalents).

Accés directe a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria.

La qualificació del cicle formatiu de grau superior serà equivalent a la nota d’accés a la Universitat dels estudiants de batxillerat, és a dir, a la qualificació del batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els estrangers.

No s’estableix una vinculació d’estudis de CFGS amb les branques de coneixement de les titulacions, és dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat.

Per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts, l'estudiantat pot presentar-se, en la fase voluntària, a qualsevol de les 17 assignatures de modalitat de batxillerat o als 4 idiomes estrangers (màxim 4 per convocatòria).

 • Fonaments de l’Art II
 • Llatí II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II
 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Cultura Audiovisual II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’Empresa
 • Física
 • Geografia
 • Geologia
 • Grec
 • Història de l’Art
 • Història de la Filosofia
 • Química 

       Idioma estranger:

 • Alemany
 • Anglés
 • Francés
 • Italià 

Les ponderacions de la Fase Voluntària són les mateixes que s'aplicaran a l'estudiantat de batxillerat que hage fet la PAU.

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat d'Orientació