UJI

Accions

Última modificació: 15/07/2019 | Font: Punt Violeta Rainbow
  • Informació i orientació per a la detecció i prevenció de qualsevol agressió sexista en l'àmbit de la Universitat Jaume I.
  • Assessorament psicològic i, en el seu cas, derivació a serveis d’atenció especialitzats.
  • Formació en matèria de violències contra les dones.
  • Sensibilització per tal de previndre situacions de violència masclista i/o de relacions abusives, a més d’evitar les actituds socials discriminatòries, que encara avui persisteixen i que afavoreixen les violències contra les dones. 
  • Promoció del voluntariat en matèria de violències contra les dones i igualtat efectiva de dones i homes.
Informació proporcionada per: Punt Violeta-Rainbow