UJI

Curs 2018-2019

Última modificació: 27/06/2019 | Font: Punt Violeta Rainbow
Acostament a la diversitat afectivosexual
Crèdits: 0,50
Només per a Grau
Organitzat: Salusex-Unisexida i Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat
Hores: 12
Data realització: 12, 13, 19 i 20 de febrer de 2019
Avaluació: Control d'assistència (mínim del 80% del total de les hores) i participació d'una acció en la zona universitària relacionada amb el contingut del curs.
Resum: Conscienciar i dotar de coneixements a la comunitat universitària sobre conceptes de diversitat afectivosexual i de gènere, així com de discriminació cap a les persones LGTBI. Més concretament se centra a fomentar l'empatia i la tolerància, promovent un espai lliure de LGTBIfobia en la població universitària; afavorir la igualtat i trencar els obstacles amb que es troben les persones LGTBI en l'exercici dels seus drets. Des de fa uns anys s'estan donant a conèixer més els termes sobre diversitat afectivosexual i de gènere i tot el que açò implica, però ens queda molt camí per a recórrer. En l'actualitat existeix un gran desconeixement en la societat, i més concretament en la comunitat universitària, sobre l'existència i les característiques de les persones LGTBI. Són molts els estereotips negatius i els prejudicis existents cap a aquestes persones i amb tot el relacionat amb l'orientació/identitat de gènere. Per tant considerem de vital importància dotar d'informació i coneixement a la població universitària (com a eines indispensables) per a superar els prejudicis i posar fi a la discriminació que pateixen aquestes persones.
 
Teories Queer: desmuntant el gènere
Crèdits: 0,50
Només per a Grau
Organitzat por: Salusex-Unisexsida i Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat
Hores: 12
Data realització: 5, 6, 7, 12 de març de 2019
Avaluació: Control d'assistència (mínim del 80% del total de les hores) i participació d'una acció en la zona universitària relacionada amb el contingut del curs.
Resum: En aquest curs aprofundirem en les teories Queer, des d'una perspectiva general d'aquests moviments i teories que procedeixen de diversos àmbits i disciplines, des dels orígens del terme fins a les qüestions que més s'estan debatent en l'actualitat. A més s'aprofundirà en les noves formes d'establir vincles emocionals en el context de la parella (poliamor, relacions obertes, relacions esporàdiques, entre altres), així com els nous escenari de la sexualitat (apps, xarxes socials, chemsex, entre altres). Veurem el perquè d'aquest terme i a qui "defineix", i què és la seua importància dins d'una societat que cada vegada sembla més conscient del llenguatge com a mitjà vital de comunicació i expressió.
Informació proporcionada per: Punt Violeta-Rainbow