UJI

Rainbow

Última modificació: 16/09/2020 | Font: Punt violeta rainbow

El Punt Rainbow-UJI és un punt permanent en el campus que ofereix informació, orientació i assessorament en qüestions relacionades amb la diversitat afectivosexual i de gènere amb el propòsit de sensibilitzar i prevenir qualsevol agressió sexista en l'àmbit de la Universitat Jaume I. 

Protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la Universitat Jaume I

  • Afavorir un ambient d'inclusió per motius d'orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere, i prevenir, combatre i erradicar qualsevol situació de discriminació per aquests motius en la comunitat universitària.

  • Servei específic d'orientació i atenció psicològica per a persones amb diversitat afectivosexual en relació amb la seua orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere.

  • El 15 de novembre de 2017 es va crear el grup LGTBI UJI Pride, amb la finalitat de crear un espai d'expressió lliure de la pròpia sexualitat; crear una xarxa de suport per a les persones LGTBI de l'UJI; realitzar formació en qüestions relacionades amb la diversitat afectivosexual i de gènere, i crear un grup de voluntariat que puga ajudar en accions de sensibilització.

  • Formació i sensibilització per a l'estudiantat, personal PAS i PDI en matèria d'orientació sexual i identitat de gènere. Així com a centres educatius de la província de Castelló.

  • Realització d'estudis sobre la presència de diversitat afectivosexual en la comunitat universitària en relació a l'orientació sexual o identitat sexual i els efectes de la LGTBIfobia sobre el benestar personal de les persones LGTBI.

Informació proporcionada per: Punt Violeta-Rainbow