UJI

Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló

Última modificació: 26/03/2018 | Font: UI
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat