UJI

Protocol en els supòsits d’assetjament a la Universitat Jaume I

(Detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere)

Última modificació: 27/04/2020 | Font: UI