Publicació llibre: Investigació i gènere a la Universitat Jaume I 2020

10/06/2021 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’eix 4 del II Pla d’Igualtat (2016-2020) en l'objectiu 4.2. “Promoure i visibilitzar la investigació de i sobre les dones, el gènere i els estudis feministes”, concretament en l'acció núm. 51, fa referència a difondre els resultats de les investigacions realitzades a l'UJI sobre temàtiques de gènere organitzant un congrés biennal. Aquesta publicació inclou les comunicacions presentades al congrés.

Publicació

Col·lecció: Humanitats Núm: 56

ISBN: 978-84-18432-39-2

Text pdf

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat