Curs PDI: "Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere"

03/01/2024 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates: dimarts 25 i dijous 27 d’abril de 2023

Horari: De 10:00 a 13:00 hores

Lloc: Aula HC1110AA (Facultat de Ciències Humanes i Socials)

Duració 6 hores

Destinataris: PDI

Professora: Sonia Reverter. Professora Titular de Filosofia. Directora de l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. Universitat Jaume I.

Entitat: Unitat d'Igualtat Universitat Jaume I / Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Objectius

El curs se centra a presentar què és i com s'integra la perspectiva de gènere a la docència universitària de forma transversal. La transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària remet a l'anàlisi integral de la manera com dissenyem el procés d'ensenyament-aprenentatge de les nostres assignatures per planificar accions dirigides a ometre possibles biaixos de gènere en cadascun dels seus elements i dimensions . Els objectius específics del curs són:

 • Saber què és una docència cega al gènere.
 • Ser conscients del patró i cànon que domina el coneixement
 • Saber identificar biaixos de gènere a la docència universitària.
 • Conèixer què és la perspectiva de gènere en la docència universitària.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per incloure la perspectiva de gènere a la docència universitària i a les guies docents.

Contingunts:

I. INTRODUCCIÓ: DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

 1. Principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la recerca i docència universitària: marc normatiu
 2. La Universitat i els seus compromisos amb la igualtat
 3. Biaixos de gènere en la docència universitària
 4. Què és la perspectiva de gènere en docència universitària?
 5. Aportacions des de les epistemologies i pedagogies feministes
 6. Quins beneficis aporta la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació i en la docència universitària?
 7. Enfocament integral o transversalització de la perspectiva de gènere a la docència universitària.

II. GUIA PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DE FORMA TRANSVERSAL A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

 1. Inclusió de la perspectiva de gènere a les guies docents: competències, objectius, resultats d'aprenentatge, continguts, avaluació i bibliografia de les assignatures.
 2. Inclusió de la perspectiva de gènere a l’aula: recursos docents, mètode docent i modalitats organitzatives a l'aula, interacció i comunicació en espais docents.

III. RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Inscripció: 18 al 23 d’abril des de: http://inscripcio.uji.es/

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat