Curs per al PDI: «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

26/09/2022 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates: 18 i 19 d'octubre de 2022

Acte: Curs  «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

Lloc: Sala de Graus (HC0002FR planta baixa) de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Horari: de 10 a 13 hores.

Entitat: Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I.

Destinatari: PDI Universitat Jaume I

Professorat

Capitolina Díaz Martínez, catedràtica de Sociologia d'Universitat de València i, Andrea Corrales Devesa d'Universitat de Saragossa (campus de Terol)

Hores de curs: 6 hores classe i 6 hores de treball

Descripció:

Aquest curs presenta la normativa europea i espanyola d'interès per al personal investigador respecte a la inclusió de l'anàlisi de sexe/gènere en els projectes d'investigació (Horitzó Europa, Convocatòria Estatal i Convocatòria de la GV), així com la posició de les editorials científiques. Responent a eixes normes es descriuen els principals biaixos de gènere en la investigació, les maneres de superar-los i la manera d'incloure l'anàlisi de sexe/gènere en cada fase de la investigació. El curs finalitza amb una pràctica avaluativa que suposa la revisió d'un projecte (o investigació ja realitzada) propis.

Objectius:

Millorar les competències del personal investigador en la inclusió de l'anàlisi de sexe/gènere en els projectes d'investigació i els articles científics que puguen derivar-se d'eixes investigacions. S'incrementarà amb això la seua qualitat i les seues possibilitats d'èxit.

Familiaritzar al PDI en la introducció de l'anàlisi de sexe- gènere en cadascuna de les fases del procés investigador, des de l'elecció del problema a investigar i la selecció de la mostra, fins a l'anàlisi dels resultats i la seua posterior publicació o registre de patents.

Mostrar els principals biaixos sexistes propis de les investigacions convencionals i els seus efectes sobre la qualitat d'aquestes. Revisar la rellevància d'introduir la dimensió de gènere en diversos camps de la investigació i exposar exemples concrets del que implica l'anàlisi de gènere en ells.

Continguts:

  • L'anàlisi de sexe-gènere com a mandat polític.
  • L'enfocament de gènere en la investigació. Conceptes bàsics, anàlisis i reconeixements de biaixos sexistes. 
  • Gènere i investigació en les ciències socials i de la vida.
  • Gènere i investigació en les ciències mediambientals i en les tecnologies.

Metodologia:

El curs serà presencial. Després de les sessions presencials es pujaran a l'aula virtual, de manera successiva, els 4 temes dels continguts. Al final dels 4 temes, es pujarà a l'aula virtual una llista d'acarament que servirà perquè cada participant puga revisar, amb perspectiva de gènere totes les fases d'una investigació, en una investigació pròpia.

Avaluació:

Cada participant triarà una investigació pròpia, ja realitzada o en procés de realització. Amb la llista d'acarament, revisarà cadascuna de les fases d'aquesta investigació donant explicacions del plantejat, conformement a l'estudiat en els 4 temes.

Si més d'una persona participant ha treballat en el mateix projecte, cadascuna ha d'enviar individualment el seu exercici personal.

30 d'octubre: data límit per al lliurament de l'exercici d'avaluació.

Abans del 15 de novembre s'enviaran els comentaris i resultats de l'avaluació.

Inscripcions:

http://inscripcio.uji.es/ (limitades places a 30 participants). Del 19 de setembre al 14 d'octubre de 2022

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat