Curs PDI: Docència universitària amb perspectiva de gènere

12/04/2022 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates: 28 d’abril i 3 de maig de 2022

Horari: De 10:30 a 13:30 hores

Duració: 6 hores

Destinataris: PDI

Lloc: Aula TD2046AA

Professorat: Mª José Rodríguez Jaume. Professora titular de Sociologia de la Universitat d’Alacant.

Objectius

El curs se centra a presentar què és i com s'integra la perspectiva de gènere a la docència universitària de forma transversal. La transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària remet a l'anàlisi integral de la manera com dissenyem el procés d'ensenyament-aprenentatge de les nostres assignatures per planificar accions dirigides a ometre possibles biaixos de gènere en cadascun dels seus elements i dimensions . Els objectius específics del curs són:

 • Saber què és una docència cega al gènere.
 • Saber identificar biaixos de gènere a la docència universitària.
 • Conèixer què és la perspectiva de gènere en la docència universitària.

Desenvolupar destreses i habilitats per incloure la perspectiva de gènere a la docència universitària seguint una estratègia transversal.

Continguts:

I. INTRODUCCIÓ: DOCÈNCIA SENSIBLE AL GÈNERE

 1. Principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la recerca i docència universitària: marc normatiu
 2. La Universitat: una institució de gènere
 3. Biaixos de gènere en la docència universitària
 4. Què és la perspectiva de gènere en docència universitària?
 5. Aportacions des de les epistemologies i pedagogies feministes
 6. Quins beneficis aporta la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació i en la docència universitària?
 7. Enfocament integral o transversalització de la perspectiva de gènere a la docència universitària.

II. GUIA PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DE FORMA TRANSVERSAL A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT)

 1. Inclusió de la perspectiva de gènere al currículum formal: competències, objectius, resultats d'aprenentatge, continguts, avaluació i bibliografia de les assignatures.
 2. Inclusió de la perspectiva de gènere al currículum ocult: recursos docents, mètode docent i modalitats organitzatives a l'aula, interacció i comunicació en espais docents.

III. RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Inscripció:

Entreu a http://inscripcio.uji.es, fins a les 23:59 hores del dia 26 d’abril, seleccioneu el curs en l’apartat «Unitat de Suport Educatiu-Formació del PDI» i seguiu les instruccions. Aquest curs ofereix 25 places vacants disponibles

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat