Publicació llibre: Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I 2018

24/10/2018 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Publicació llibre:  Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I 2018. Actes del III Congrés Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I

L’eix 4 del II Pla d’Igualtat (2016-2020) en l'objectiu 4.2. “Promoure i visibilitzar la investigació de i sobre les dones, el gènere i els estudis feministes”, concretament en l'acció núm. 51, fa referència a difondre els resultats de les investigacions realitzades a l'UJI sobre temàtiques de gènere organitzant un congrés biennal. Aquesta publicació inclou les comunicacions presentades al congrés. 

Publicació

Col·lecció: Humanitats Núm: 56

ISBN: 978-84-17429-06-5

Text en pdf

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat