UJI

XV Seminari internacional contra la Violència de Gènere «Cossos, dones i violències»

Última modificació: 10/10/2019 | Font: UI

Data: 6 i 7 de novembre de 2019
Modalitat: presencial
Lloc: Saló d'actes de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I de Castelló
Direcció: Mª José Senent Vidal. Professora titular de Dret Mercantil de la Universitat Jaume I

El control sobre el cos de les dones ha travessat diversos períodes històrics i cultures diverses, cadascuna amb les seues particularitats, però amb un element en comú en totes elles: el cos ha sigut, i segueix sent, un cos-objecte i al que concerneix un considerable índex de violència en molta major mesura que el cos dels homes. En dones de totes les edats, des de pre-adolescents fins a en l'envelliment, existeix un control estètic; en l'edat adulta els mecanismes de dominació i repressió s'exerceixen des d'instàncies mèdic-sanitàries i socials en relació amb la seua funció reproductiva; i passada l'època reproductiva entorn de la menopausa i l'envelliment. I sobre aquestes formes de violència contra les dones és sobre el que es reflexionarà en el marc del Seminari, concordes amb convencions, pactes i declaracions internacionals que reconeixen la violència contra les dones com un tema de salut i de Drets Humans.

El XV SEMINARI INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: COSSOS, DONES I VIOLÈNCIES, és un espai per a la formació, actualització i intercanvi d'experiències per a afavorir l'adopció de pràctiques que asseguren la perspectiva de gènere, la promoció de la igualtat efectiva i la prevenció de la violència contra les dones des de l'àmbit de la salut.

Comitè científic

Crida a  Comunicacions Normes de publicació UJI

Programa 

Inscripció

La inscripció ha de formalitzar-se des de l'assistent de preinscripció de l'UJI, seleccionar Fundació Isonomia i triar l'activitat: http://inscripcion.uji.es/

NOTA IMPORTANT: Si no es disposa de claus de la UJI: 1.  Accedir a través de Nou usuari / Nou usuari / New user per a obtenir un compte (Document d'ajuda per a pbtener les claus d'accés)  2. Formalitzar amb el nou compte la inscripció

Col·labora

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad