UJI

Presentació del projecte UJI-Lamarr

Última modificació: 26/09/2019 | Font: UI

Avui dijous, 26 de setembre de 2019, s'ha presentat el projecte UJI-Lamarr en el qual participen el Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat, el Vicerectorat de l'Estudiantat i Compromís Social i el Vicerectorat d'Investigació i Transferència, en el marc de la reunió del projecte STEAM (Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), coordinat per la FUE-UJI i centrat en co-desenvolupar programes interdisciplinaris per a millorar les habilitats pel que fa a gènere del professorat de primària, secundària i FP, entre d'altres.

Quant als socis del projecte, es troba Silves Schools Group (Portugal), Dimitrie Cantemir University i Professional Foundation (Romania), First Private School Leonardo da Vinci Ltd (Bulgària), IED (Grècia) i la VA SER-UJI (Espanya).