UJI

Curs “La violència de gènere: comunicar i jutjar amb perspectiva de gènere”

Última modificació: 10/10/2019 | Font: UI

El curs té com a objectiu principal estudiar què significa jutjar amb perspectiva de gènere i conèixer casos pràctics en què s'haja aplicat aquesta perspectiva en la jurisdicció constitucional i en l'ordinària (social, contenciós-administrativa, civil i penal). També persegueix que operadors jurídics i professionals de la comunicació siguen capaces d'aplicar la perspectiva de gènere correctament en el seu treball diari.

El plantejament del cicle no pretén ser en absolut teòric, sinó eminentment pràctic: sense evitar la seua justificació teòrica, les conferències tindran com a principal contingut l'explicació de casos amb perspectiva de gènere. En la part jurídica mostraran les dades més rellevants del cas, els motius pels quals la igualtat efectiva de dones i homes estava en joc, el règim jurídic disponible, els criteris d'enjudiciament emprats, el resultat de la resolució judicial i el que s'hauria produït sense emprar tal perspectiva.

Direcció:

  • Mercedes Alcañiz Moscardó (Unitat d'Igualtat, UJI).
  • Esther Monzó Nebot (Facultat de Ciències Humanes i Socials, UJI).
  • Mª José Senent Vidal (Grup d'investigació consolidat “Dret, Gènere i Igualtat efectiva de dones i homes”, UJI).
  • Santiago García Campá (Grup d'investigació consolidat “Dret, Gènere i Igualtat efectiva de dons i homes”, UJI).

Data: 11, 18, 24 i 25 d'octubre i 8 de novembre de 2019.
Lloc: 11/10. Sala de premsa (edifici rectorat). 18/10. Sala de Juntes (edifici rectorat). 25/10. Saló de Graus. Facultat de Ciències Humanes i Socials. 31/10. Saló de Graus. Facultat de Ciències Humanes i Socials. 8/11. Saló de Graus. Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Convalidació: 2 ECTS estudiantado UJI (80% d'assistència obligatòria).

Programa
Inscripció: http://inscripcio.uji.es (accedir a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i triar el curs “La violència de gènere: comunicar i jutjar amb perspectiva de gènere”)

Homologació per acció formativa de la Generalitat Valenciana sol·licitada

Col·labora

Universitat Jaume I

Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat