UJI

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Última modificació: 09/09/2020 | Font: UI

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció de 17 obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement.

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat de l'estudiantat. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

La col·leció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere:

Arts i Humanitats

Antropologia
Filologia i Lingüística
Filosofia
Història
Història de l'Art

Ciències

Física
Matemàtiques

Més informació