UJI

Grups d'investigació de l'UJI que inclouen la perspectiva de gènere i el tractament de la diversitat afectivosexual

Última modificació: 19/04/2018 | Font: UI

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU (FILOSOFIA, COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I CIUDADANÍA), coordinat per Vicente Benet Ferrando del Dpt. de Ciències de la Comunicació.

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I PEDAGOGIA CRÍTICA, coordinat per Consol Aguilar Rodenas del Dpt. d'Educació.

DRET, GÈNERE I IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES coordinat per Santiago García Campá del Dpt. de Dret Públic.

GÈNERE, SALUT I TREBALL (GeST), coordinat per Eva Cifre del Dpt. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE (GRUP IF), coordinat pel IF (Juncal Caballero Guiral i Rosalía Torrent Esclapes del Dpt. d’Història, Geografia i Art).

INVESTIGANT LA DIVERSITAT PER UNA CIUTADANIA CRÍTICA (TRANSGREDE), coordinat per M. Lidón Moliner Miravet del Dpt. d'Educació.

MULTIDIMENSIONAL PSYCHOLOGICAL APPROACH TO GENDER AND EMOTION REGULATION, coordinat per María del Carmen Pastor Verchili del Dpt. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

PSICOLOGIA DE LA SALUT: PREVENCIÓ I TRACTAMENT, coordinat per Rafael Ballester Arnal del Dpt. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

RESEARCH IN VISUAL ARTS EDUCATION, coordinat per Paloma Palau Pellicer del Dpt. d'Educació.

SEMINARI PERMANENT D’INNOVACIÓ EDUCATIVA. Pràctica educativa per a la igualtat (PEPI), dirigit per Sonia Reverter Bañón del Dpt. de Filosofia i Sociologia.

SISTEMA DE RELACIONS LABORALS, GÈNERE I IGUALTAT. IO-LAB, dirigit per M. Amparo Garrigues Giménez de la Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

SOCIOLOGIA DE LA TECNOLOGIA, MEDIOAMBIENTAL, URBANA I DEL GÈNERE, coordinat per Mercedes Alcañiz Moscardó del Dpt. de Filosofia i Sociologia.

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat