Curs virtual per al PDI: «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

14/09/2021 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates:

L'Aula Virtual romandrà oberta entre el 13 i el 30 d'octubre de 2021.

13 i 14 d'octubre de 2021 de 10 a 13 hores sessions síncrones.

Del 13 al 30 d'octubre pujada dels materials a l'aula virtual i dinàmiques on-line sobre cada tema.

30 d'octubre: data límit per al lliurament de l'exercici d'avaluació.

Abans del 15 de novembre s'enviaran els comentaris i resultats de l'avaluació.

Destinat a: PDI Universitat Jaume I

Professorat

Capitolina Díaz Martínez, catedràtica de Sociologia. Universitat de València

M. Teresa Samper Gras, professora de Sociologia. Universitat de València

Descripció:

Aquest curs va dirigit a millorar les competències del personal investigador en la inclusió de la perspectiva de gènere en els projectes d'investigació i els articles científics que puguen derivar-se de tals investigacions.

Objectius:

Millorar les competències del personal investigador en la inclusió de la perspectiva de gènere en els projectes d'investigació i els articles científics que puguen derivar-se d'aqueixes investigacions. S'incrementarà amb això la seua qualitat i les seues possibilitats d'èxit.

Donar a conèixer el marc conceptual que sosté la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació.

Indicar com introduir la perspectiva de gènere en cadascuna de les fases del procés investigador, des de l'elecció del problema a investigar i la selecció de la mostra, fins a l'anàlisi dels resultats i la seua posterior publicació.

Mostrar els principals biaixos sexistes propis de les investigacions convencionals i els seus efectes sobre la qualitat d'aquestes. Revisar la rellevància d'introduir l'enfocament de gènere en diversos camps de la investigació i exposar exemples concrets del que implica l'anàlisi de gènere en ells.

Continguts:

  • Conceptes bàsics, anàlisis i reconeixements de biaixos sexistes.
  • L'enfocament de gènere en la investigació.
  • Gènere i investigació en les ciències socials i de la vida.
  • Gènere i investigació en les ciències mediambientals i en les tecnologies.

Metodologia:

El curs serà online mixt: simultani i asíncron.  Després de les sessions síncrones es pujaran a l'aula virtual, de manera successiva, els 4 temes dels continguts. Al final dels 4 temes, es pujarà a l'aula virtual una llista d'acarament (check-list) que servirà perquè cada participant puga revisar, amb perspectiva de gènere totes les fases d'una investigació, en una investigació pròpia.

Avaluació: Cada participant triarà una investigació pròpia, ja realitzada o en procés de realització. Amb la llista d'acarament, revisarà cadascuna de les fases d'aquesta investigació donant explicacions del plantejat, conformement a l'estudiat en els 4 temes.

Si més d'una persona participant ha treballat en el mateix projecte, cadascuna ha d'enviar individualment el seu exercici personal.

Inscripcions:

http://inscripcio.uji.es/ (limitades a 30 participants)

Organitza: Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat