Curs «Pressupostos des de la perspectiva de gènere»

09/09/2021 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Curs: Pressupostos des de la perspectiva de gènere

Modalitat: no presencial (videoconferència amb Google Meet)

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal que gestiona pressupostos

Objectius:

L'objectiu del curs és adquirir coneixements bàsics sobre la incorporació de l'enfocament de gènere als pressupostos públics prestant una atenció especial a les experiències en l'àmbit universitari.

Continguts:

1.   Base teòrica: de l'Economia feminista als Pressupostos amb enfocament de gènere (PEG)

2.   Els processos PEG: Objectius, components, metodologies i experiències

3.   Els PEG a les universitats des de l'experiència de la UPV / EHU

Durada:  6  hores (4h online síncrones  amb Google Meet + 2h  de treball autònom)

Participants: màxim 30 persones

Lloc: videoconferència amb Google Meet

Calendari: 4 d’octubre de 2021

Horari: de 10 a 14 hores

Professorat: Mertxe Larranaga, professora en la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat del País Basc i especialista en Economia feminista.

Termini d’inscripció: del 8 al 21 de setembre de 2021

Avaluació: al final del curs es farà una prova final/treball final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificat: aquells participants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final/treball final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

 

Inscripció:

http://inscripcio.uji.es/

Seleccioneu el curs en l’apartat «Servei de Recursos Humans- Formació del PAS» i seguiu les instruccions de l’assistent.

Heu de fer la inscripció per a cada curs que sol·liciteu.

Tant en els cursos presencials com en els no presencials es requerirà la conformitat del responsable del centre/servei.

 

Més informació sobre els cursos de formació del PAS:

http://www.formacio-pas.uji.es

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat