UJI

Curs per al PDI: «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

Última modificació: 15/10/2019 | Font: UI

Dates: 15 i 17 d'octubre de 2019

Horari: De 10 a 14 hores

Durada: 8 hores

Destinataris: PDI​

Lloc:  Sala de Graus de l'ESTCE  (TD0112FR)

Professorat: Capitolina Díaz Martínez, catedràtica de Sociologia i expresidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT).

Objectius

Aquest curs va dirigit a millorar les competències del personal investigador en la inclusió de la perspectiva de gènere en els projectes d'investigació i els articles científics que puguen derivar-se de les recerques.

Es presenta el marc conceptual que sosté la inclusió de la perspectiva de gènere en la recerca.

Així mateix, s'indicarà com introduir la perspectiva de gènere en cadascuna de les fases del procés investigador, des de l'elecció del problema a investigar i la selecció de la mostra, fins a l'anàlisi dels resultats i la seua posterior publicació.

Es presenten els principals biaixos sexistes propis de les recerques convencionals i els seus efectes sobre la qualitat de les mateixes.

Finalment, es revisa la rellevància d'introduir l'enfocament de gènere en diversos camps de la recerca i s'exposen exemples concrets del que implica l'anàlisi de gènere en ells.

Continguts

  • Conceptes bàsics, anàlisis i reconeixements de biaixos sexistes.
  • L'enfocament de gènere en la recerca.
  • Gènere i recerca en les ciències socials i de la vida, en les ciències mediambientals i en les tecnologies.

Nota: Es recomana portar (en paper o en l'ordinador) el projecte (només el projecte) d'una recerca en la qual s'haja participat, s'estiga participant o encara estiga en fase de projecte. Es dedicarà l'última hora del curs a revisar des de la perspectiva de gènere aquest projecte.

Organitza: Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume i.

Certificats: Tindran dret a un certificat d'aprofitament quan hagen assistit com a mínim el 80% de les hores del curs.

Inscripcions: Del 16 de setembre a l'11 d'octubre de 2019. http://inscripcio.uji.es. Seleccionar el curs en l'apartat «Unitat d'Igualtat».

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat