Curs per a directives i directius (PAS i PDI): Presentació del “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló”

01/06/2020 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Programa de formació per a la direcció UJI. Any 2019

Modalitat: presencial

Dirigit a: directives i directius PDI i PAS de la Universitat Jaume I.

Objectius:

Els objectius del curs se centren en donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló” amb la finalitat que les persones amb càrrecs de direcció de la Universitat Jaume I estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.

Sessions :

Dia 13 de juny:

“La Universitat davant les situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres formes d'assetjament: pautes per a la seua identificació, detecció i abordatge”. Professora María Concepción Torres Díaz.

Continguts:

 • Contextualització: marc conceptual i normatiu.
 • Definicions i delimitació dels tipus d'assetjament.
 • Abordatge: breu evolució i moment actual.
 • Especificitats de l'assetjament discriminatori.
 • Els Protocols universitaris contra les situacions d'assetjament.
 • Principis d'actuació, béns jurídics protegits i procediments davant les situacions d'assetjament.
 • Garanties del procediment i seguiment.

Dia 20 de juny:

Primera part “Assetjament laboral”. Professor Rafael Vilar Zanón.

Continguts:

 • L'assetjament psicològic en el protocol de l'UJI.
 • Què és i què no és.
 • Com actuar.

Segona part: “Assetjament sexual”. Professora Mercedes Alcañiz Moscardó.

Continguts:

 • Definicions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
 • Protocols d’actuació a la Universitat Jaume I.

Tercera part: “Identitat i expressió de gènere”. Professor Rafel Ballester Arnal.

Continguts:

 • Formació bàsica al voltant la diversitat afectivo-sexual.
 • Orientació sexual.
 • Identitat sexual.
 • Expressió de gènere.

Durada: 4 hores

Lloc: Sala de premsa (planta 0 Edifici de Rectorat)

Calendari: dijous, 13 i 20 de juny de 2019

Horari: de 10 a 12 hores

Professorat:

María Concepción Torres Díaz, advocada i professora de Dret Constitucional de la Universitat d’Alacant.

Rafael Vilar Zanon, tècnic en ergonomia i psicosociologia aplicada i membre de la Comissió Investigadora en Reclamacions d’Assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere (CIRA).

Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I.

Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i director de la Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA).

Termini d’inscripció: del 9 al 30 de maig de 2019

Inscripció:

http://inscripcio.uji.es/

Seleccioneu el curs en l’apartat «Servei de Recursos Humans- Formació del PAS» i seguiu les instruccions de l’assistent.

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat