UJI

Presentació del “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló”

Última modificació: 08/06/2018 | Font: UI

Modalitat: presencial

Persones destinatàries: directives i directius PDI i PAS de la Universitat Jaume I

Objectius:

Els objectius del curs se centren en donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume I de Castelló” amb la finalitat que les persones amb càrrecs de direcció de la Universitat Jaume I estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.

Continguts:

Primera part: “La violència contra les dones: Què és i com afecta la comunitat universitària?”

 • Concepte i tipus de violència contra les dones.
 • Algunes nocions sobre les seues causes.
 • La Universitat (lamentablement) no és un espai lliure de violència contra les dones.

Segona part: “Presentació del Protocol”

 • Per què el protocol?. L’estructura del Protocol.
 • Definició d'assetjament.
 • Activació del protocol. La Comissió Investigadora en Reclamacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere (CIRA).
 • Assetjament laboral. Concepte.
 • Actes indeguts.

Tercera part: “Assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere”

 • Formació bàsica al voltant la diversitat afectivo-sexual.
 • Orientació sexual.
 • Identitat sexual.
 • Expressió de gènere.

Durada: 4 hores

Calendari: dimecres 13 i dilluns 18 de juny de 2018

Horari: de 9:30 a 11 hores (dia 13) i de 10 a 12:30 (dia 18)

Lloc: Día 13 HC0002FR (Facultat de Ciències Humanes i Socials, planta baixa enfront de consergeria). Dia 18 Sala de Premsa (Edifici de Rectorat)

Professorat:

Victoria A. Ferrer Pérez, catedràtica del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears Baleares.

Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I.

Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i director de la Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA).

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat