UJI

Curs PAS: El treball administratiu amb perspectiva de gènere: igualtat i diversitat

Última modificació: 27/11/2017 | Font: UI

Dates: 7, 14, 21 i 28  de novembre de 2017 (dimarts)

Horari: de 13.30 a 15 hores

Sessions: 4

Duració 6 hores

Destinataris: PAS

Lloc: TD1017

Professorat

Ana Martí Gual, directora del Departament de Filosofia i Sociologia. Data: 7 de novembre de 1017.

Rafael Ballester Arnal, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i director de la Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA). Dates: 14 i 21 de novembre de 2017.

Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la Unitat d’Igualtat. Data: 28 de novembre de 2017.

Objectius: 

Els objectius del curs se centren a aprofundir els conceptes bàsics relacionats amb la implementació de la perspectiva de gènere en el treball administratiu de la Universitat seguint les indicacions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També es donarà una formació bàsica pel que fa a la diversitat afectivo-sexual tant pel que fa a l'orientació i identitat sexual com a l'expressió de gènere, qüestió contemplada en l'eix VII del II Pla d'Igualtat.

Continguts

  1. Conceptes bàsics i la seua aplicació en l’àmbit administratiu. Comunicació inclusiva i desagregació de les dades per sexe.
  2. Polítiques d’igualtat en la universitat:

- El II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I (2016-2020).

- Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat, i expressió de gènere en la Universitat Jaume i de Castelló.

- Formació bàsica al voltant la diversitat afectivo-sexual: orientació sexual, identitat sexual i expressió de gènere.

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat