UJI

Curs de gènere als centres 2019

Última modificació: 03/10/2019 | Font: UI

Títols per centre:

  • Facultat de Ciències Humanes i Socials: Gènere i societat (FCHS).

  • Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Ciència i tecnologia: reptes per a la igualtat (ESTCE).

  • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Gènere, igualtat i dret anti-discriminatori (FCJE).

  • Facultat de Ciències de la Salut: Gènere i salut (FCS).

Dates:  L'horari i lloc es detalla, per cada centre, en el programa.

Convalidació: 2 crèdits ECTS que són 20 hores d’assistència (10 sessions de 2 hores)  i 20 hores de treball

Avaluació: Assistència a classes i treball final

Preu:  20 euros per a l’estudiantat de l’UJI

Places disponibles: limitades, fins a completar l'aforament

Organitza: Unitat d'Igualtat, ESTCE, FCJE, FCHS i FCS

Inscripcions: http://inscripcio.uji.es/Seleccionar el curs en l'apartat del vostre centre. Les dates d’inscripció són del 17 de setembre al 8 d’octubre de 2019. 

Programa

És una acció (núm. 59) del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I que fa referència a “Afavorir que tot l’estudiantat de l’UJI tinga l’oportunitat de cursar alguna matèria sobre igualtat de gènere mitjançant l’oferta d’una assignatura de gènere en cada un dels centres de l’UJI”. En compliment d’aquesta acció s’ofereix una matèria de gènere en cada un dels quatre centres de la Universitat. 

 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat