UJI

IV Congrés «Investigació i Gènere»

Última modificació: 26/03/2020 | Font: UI

Data: S'ajorna fins a nova comunicació

Acte: Congrés

Títol:  IV Congrés Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I

Presentació de comunicacions: se comunicarà el nou calendari

Lloc

Horari

Entitat: Unitat d'Igualtat (Universitat Jaume I)

Descripció:

La Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació Isonomia, ha organitzat la quarta edició del Congrés Investigació i Gènere a l'UJI, dirigit a promoure i reconèixer la investigació i l'activitat docent en el camp dels Estudis de les Dones, Feministes i de Gènere.

En el marc del congrés es donaran a conèixer i difondran els resultats de treballs finals de grau (TFG), treballs finals de màster (TFM), tesis doctorals, projectes d'Investigació i d'Investigació i innovació docent de grau, que inclouen el gènere de manera transversal. Així mateix, es donaran a conèixer els treballs que el Comitè Científic seleccionarà, per la seua excel·lència i qualitat, com a mereixedors del IV Premi Investigació i Gènere-Universitat Jaume I.

Més informació congresigualtat@uji.es 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat