UJI

Curs de gènere als centres

Última modificació: 15/10/2018 | Font: UI

Dies: La data d'inici del curs és el 15 d'octubre de 2018 (10 sessions de dues hores).

Lloc: Aules dels centres

Breu descripció

El curs consta de dos mòduls, un comú per als quatre centres (1 crèdit) i un altre específic per a cada un dels centres (1 crèdit). Així doncs, l’alumnat s’ha de matricular obligatòriament del mòdul comú i del mòdul específic del mateix centre, encara que no siga el que estiga realitzant els seus estudis.

En el cas que l’alumnat haja realitzat la part comuna i especifica del curs, podrà matricular-se dels específics de la resta de centres.

Inscripcions: http://inscripcio.uji.es/ . Les dates d’inscripcions per part de l'alumnat són del 15 de setembre al 10 d'octubre de 2018.

Fullet informatiu per centres

Taula dels diferents cursos per centre: 

CENTRE

CURSOS PER CENTRE

DIA

HORA

PREU

CRÈDITS ECTS

FCHS

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCHS)

Dilluns

15-17

 

10 €

 

 

1

 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i societat (FCHS)

Dilluns

15-17

 

10 €

 

1

ESTCE

 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (ESTCE)

 

Dimarts

13-15

 

10 €

 

1

 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i tecnologia (ESTCE)

 

Dimarts

13-15

 

10 €

 

FCJE

 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCJE)

 

Dimecres

13-15

 

10 €

 

1

 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere, igualtat i dret
anti-discriminatori (FCJE)

 

Dimecres

13-15

 

10 €

 

1

FCS

 

MÒDUL COMÚ: Introducció a la perspectiva de gènere i als feminismes (FCS)

 

Dijous

13-15

 

10 €

 

1

 

MÒDUL ESPECÍFIC: Gènere i salut (FCS)

 

Dilluns i dijous

13-15

 

10 €

 

1

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat