UJI

Curs formació voluntariat sobre la violència contra les dones

Última modificació: 05/10/2017 | Font: UI
Activitat: Formació Bàsica UJI-VOLUNTARIA y Formació específica Unitat d’Igualtat
Matrícula: Gratuïta en UJI-VOLUNTARIA
Duració: 2 h formació bàsica i 8 h formació específica (3 h teoria i 5 h pràctiques)
 
Dates: La part bàsica les estableix el Servei d’UJI-VOLUNTARIA. La part específica a decidir segons inscripcions i necessitats
Lloc: Part específica a la Unitat d’Igualtat (Universitat Jaume I)
Reconeixement: 0,5 crèdits ECTS
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA
1. Xerrada informativa a la Unitat d’Igualtat sobre la violència contra les dones.
• Conceptes bàsics sobre la violència contra les dones.
• Normatives internacionals, estatals i autonòmiques.
• Protocol antiassetjament de la Universitat Jaume I.
• Activitats en la Universitat Jaume I relacionades amb la violència.
2. Contactar amb les delegades i els delegats de la classe informant del Protocol antiassetjament UJI i les seues vies d’actuació.
3. Informe final sobre l’activitat realitzada.
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat