UJI

Curs de Gènere als centres de la Universitat Jaume I

Última modificació: 05/10/2017 | Font: UI

L’acció núm. 59 del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I fa referència a “Afavorir que tot l’estudiantat de l’UJI tinga l’oportunitat de cursar alguna matèria sobre igualtat de gènere mitjançant l’oferta d’una assignatura de gènere en cada un dels centres de l’UJI”.

En compliment d’aquesta acció s’ofereix una matèria de gènere en cada un dels quatre centres de la universitat. A continuació, s'adjunta informació sobre el curs en cada un d'ells.

Aquesta activitat formativa està organitzada per la Unitat d’Igualtat, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la Facultat de Ciències de la Salut.

Més informació

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat